Thống kê

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam hôm nay – Thong ke MN

Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

 • 87: 604 Kỳ
 • 05: 432 Kỳ
 • 84: 418 Kỳ
 • 91: 412 Kỳ
 • 02: 390 Kỳ
 • 29: 370 Kỳ
 • 01: 344 Kỳ
 • 83: 331 Kỳ
 • 50: 320 Kỳ
 • 56: 319 Kỳ

Thống kê đầu giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đầu 0: 55 Kỳ
 • Đầu 1: 65 Kỳ
 • Đầu 2: 56 Kỳ
 • Đầu 3: 59 Kỳ
 • Đầu 4: 61 Kỳ
 • Đầu 5: 64 Kỳ
 • Đầu 6: 60 Kỳ
 • Đầu 7: 58 Kỳ
 • Đầu 8: 57 Kỳ
 • Đầu 9: 54 Kỳ

Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đuôi 0: 68 Kỳ
 • Đuôi 1: 58 Kỳ
 • Đuôi 2: 57 Kỳ
 • Đuôi 3: 62 Kỳ
 • Đuôi 4: 56 Kỳ
 • Đuôi 5: 69 Kỳ
 • Đuôi 6: 59 Kỳ
 • Đuôi 7: 76 Kỳ
 • Đuôi 8: 60 Kỳ
 • Đuôi 9: 54 Kỳ

Tác giả: